Industri: Fra Håndværk til Robot

Dampen var den første energikilde, der systematisk blev anvendt i maskiner. Men hvordan fungerer disse dampmaskiner og, hvordan har de påvirket vores samfund?Forløbet kommer ind på dampmaskinens påvirkning af samfundet, migrationen fra land til by, samlebåndsarbejde og det hårde liv på fabrikkerne.Til slut får eleverne selv mulighed for at arbejde med en dampmaskine.”Robotterne stjæler vores arbejde” bliver der ofte sagt. Så hvad skal du være, når du bliver stor? Indførelse af nye teknologier betyder ofte store ændringer i arbejdsmarkedet. I undervisningsforløbet Industri: Fra Håndværk til Robot diskuterer vi teknologiens sammenspil med samfundet og ser på, hvilke ændringer og konsekvenser teknologiens udvikling har for samfundet. Vi ser på, hvordan samfundet blev ændret i perioden 1870 og frem til moderne industriproduktion med indførelse af robotter. Migration fra land til by, dampmaskiner, fagforeninger, børnearbejde, samlebånd og robotter er nogle af de emner vi diskuterer.

  • Målgruppe: 5. – 10. klasse
  • Fag: Fysik/kemi, Historie, Arbejdskendskab, Natur/teknologi, Samfundsfag, Uddannelse og job
  • Varighed: 1½ time
  • Maks. deltagere: 28 elever
  • Pris: 400 kr.