Energikrisen

Energikrisen i 1973 bringer for alvor menneskets afhængighed af fossilt brændsel frem i lyset. Der bliver indført bilfrie søndage, og forskningen på energiområdet styrkes. Men hvad nu, hvis vi allerede tidligere havde anvendt alternative former for drivkraft? Eleverne bliver opdelt i forskellige grupper, der hver især skal opstille scenarier og modeller for, hvordan det kunne have set ud. 

  • Målgruppe: 7. – 10. klasse
  • Fag: Dansk, Fysik/kemi, Historie, Natur/teknologi
  • Varighed: 1½ time
  • Maks. deltagere: 28 elever
  • Pris: 400 kr.

Forløbet er lukket frem til efteråret 2017, på grund af ombygning i udstillingen.