Myter og Sandheder

I 1906 fløj den danske opfinder Ellehammer som den første i Europa. Eller gjorde han? Dette spørgsmål har været et af omdrejningspunkterne i Danmarks Tekniske Museums forskningsprojekt, baseret på et hidtil ukendt kildemateriale, der indtil 2005 har ligget på loftet af Ellehammers værksted i Hellerup. Op til 100-årsdagen har flere

Læs mere

Opfindelser og Innovation

Hvad er en god opfindelse? Og hvordan bliver den skabt? Vi ser nærmere på de mange gode og dårlige opfindelser, der gennem tiden har set dagens lys. Vi ser på nogle af de store opfindelser, der har ændret vores verden. Gennem et udvalg af relevante genstande afdækkes spændingsfeltet mellem centrale

Læs mere

Den Industrielle Revolution – Industri 4.0

”Robotterne stjæler vores arbejde” bliver der ofte sagt. I undervisningsforløbet diskuterer vi teknologiens sammenspil med samfundet og ser på, hvilke ændringer og konsekvenser teknologiens udvikling har for samfundet. Indgangsvinklen er Den Industrielle Revolution og opfindelsen af dampmaskinen. Indførelse af nye teknologier betyder ofte store ændringer i arbejdsmarkedet. I “Industri: Fra Håndværk til Robot” diskuterer

Læs mere