Industri: Fra Håndværk til Robot

Dampen var den første energikilde, der systematisk blev anvendt i maskiner. Men hvordan fungerer disse dampmaskiner og, hvordan har de påvirket vores samfund?Forløbet kommer ind på dampmaskinens påvirkning af samfundet, migrationen fra land til by, samlebåndsarbejde og det hårde liv på fabrikkerne.Til slut får eleverne selv mulighed for at arbejde

Læs mere

Elektricitet og kommunikation

Vi taler om et af de store systemer, som vi til dagligt er afhængige af uden at tænke over det: Elektricitet, hvordan virker det, og hvad sker der, når det ikke virker? Hvordan skaber man og opbevarer man elektricitet? Vi diskuterer, hvordan elektriciteten kan bruges, og hvordan den ændrede vores

Læs mere

Hjem, kære hjem

I dette undervisningsforløb ser vi på, hvordan hjemmets teknik har ændret sig i de sidste 100 år. Vi ser på de mere nære tekniske ting, vi omgiver os med til daglig, inden for temaerne husholdning, hygiejne, kommunikation og underholdning. Hvordan opbevarede man mad før køleskabet, og er det rigtigt, at

Læs mere

Fra fjer til fly

Kan mennesket lære at flyve ved at se på fuglene, eller er det noget helt andet, der skal til for at overvinde tyngdekraften? Og flyver en luftballon, fordi man putter en sky ind i den? I dette undervisningsforløb ser vi nærmere på menneskets mange eksperimenter med at flyve og taler

Læs mere

Opfindelser

Vi diskuterer kriterierne for en god opfindelse. Eleverne skal selv være med til at indkredse og teste nogle af de evner og færdigheder, der skal til for at skabe opfindelser. Med udgangspunkt i små øvelser diskuterer vi, hvilken proces en opfinder gennemgår, og hvor mange forskellige evner der er nødvendige

Læs mere